טבילה במקווה בשבת

כ"ד באלול תשס"ו

שאלה:

האם יש בעיה של טבילה במקווה מטעמי איסור סחיטה בשבת בבוקר כדרך שראיתי שנוהגים החסידים?

תשובה:

זו אכן מחלוקת הפוסקים אך לא מפני הסחיטה כי אם מפני עצם הטבילה. והמנהג כמקילים.