הרב אורי שרקי

במדבר - טכניון, סדרת תשס"א - תשס"גקבצי MP3:


שיעור 1, פרשת במדבר, א'-א'. 26 דקות. 9MB.
שיעור 2, פרשת במדבר, א'-א'. 26 דקות. 10MB.
שיעור 3, פרשת במדבר, א'-א'. 43 דקות. 16MB.
שיעור 4, פרשת נשא, ד'-כ"א. 42 דקות. 15MB.
שיעור 5, פרשת נשא, ה'-ה'. 43 דקות. 16MB.
שיעור 6, פרשת נשא, ה'-י"א. 46 דקות. 17MB.
שיעור 7, פרשת נשא, ו'-א'. 31 דקות. 11MB.
שיעור 8, פרשת נשא, ו'-כ"ב. 45 דקות. 16MB.
שיעור 9, פרשת בהעלתך, ח'-א'. 44 דקות. 16MB.
שיעור 10, פרשת בהעלתך, ט'-א'. 53 דקות. 19MB.
שיעור 11, פרשת בהעלתך, י'-א'. 39 דקות. 14MB.
שיעור 12, פרשת בהעלתך, י'-ל"ה. 57 דקות. 21MB.
שיעור 13, פרשת שלח לך, י"א-ד'. 33 דקות. 12MB.
שיעור 14, פרשת שלח לך, י"ג-א'. 50 דקות. 18MB.
שיעור 15, פרשת שלח לך, י"ד-כ'. 18 דקות. 7MB.
שיעור 16, פרשת שלח לך, ט"ו-א'. 26 דקות. 9MB.
שיעור 17, פרשת קורח, ט"ז-א'. 22 דקות. 8MB.
שיעור 18, פרשת קורח, ט"ז-א'. 37 דקות. 14MB.
שיעור 19, פרשת קורח, י"ח-א'. 45 דקות. 16MB. 
שיעור 20, פרשת חוקת, כ'-א'. 35 דקות. 13MB.
שיעור 21, פרשת חוקת, כ'-י"ד. 26 דקות. 10MB.
שיעור 22, פרשת חוקת, כ"א-ד'. 34 דקות. 12MB.
שיעור 23, פרשת בלק, כ"ב-ב'. 35 דקות. 13MB.
שיעור 24, פרשת בלק, כ"ב-ה'. 32 דקות. 12MB.
שיעור 25, פרשת בלק, כ"ב-כ"א. 34 דקות. 12MB. 
שיעור 26, פרשת בלק, כ"ב-כ"א. 34 דקות. 12MB. 
שיעור 27, פרשת בלק, כ"ב-כ"ב. 46 דקות. 17MB.
שיעור 28, פרשת בלק, כ"ד-י'. 35 דקות. 13MB.
שיעור 29, פרשת בלק, כ"ד-י"ד. 35 דקות. 13MB.
שיעור 30, פרשת בלק, כ"ד-כ'. 29 דקות. 11MB.
שיעור 31, פרשת בלק, כ"ה-א'. 47 דקות. 17MB.
שיעור 32, פרשת פינחס, כ"ה-י'. 30 דקות. 11MB.
שיעור 33, פרשת פינחס, כ"ו-ה'. 34 דקות. 12MB.
שיעור 34, פרשת פינחס, כ"ז-י"ב. 23 דקות. 8MB.
שיעור 35, פרשת פינחס, כ"ח-א'. 39 דקות. 14MB.
שיעור 36, פרשת מטות, ל'-ב'. 38 דקות. 14MB.
שיעור 37, פרשת מטות, ל"א-א'. 48 דקות. 17MB.
שיעור 38, פרשת מטות, ל"ב-א'. 32 דקות. 20MB. 
שיעור 39, פרשת מסעי, ל"ג-א'. 37 דקות. 14MB.
שיעור 40, פרשת מסעי, ל"ד-א'. 56 דקות. 20MB.
שיעור 41, פרשת מסעי, ל"ד-י"ג. 39 דקות. 14MB.
שיעור 42, פרשת מסעי, ל"ד-ט"ז. 35 דקות. 13MB.
שיעור 43, פרשת מסעי, ל"ה-ט'. 46 דקות. 17MB.
שיעור 44, פרשת מסעי, ל"ה-ל"א. 29 דקות. 11MB.
שיעור 45, פרשת מסעי, ל"ו-א'. 36 דקות. 13MB.