בגדים לבנים בראש השנה ויום הכיפורים

כ"ו באלול תשס"ו

שאלה:

שמעתי שבפרט בראש השנה וביום הכיפורים הנוהג הוא ללבוש לבן כדי לחשוב על הדברים הטובים שעשינו במהלך השנה ולא על הרעים כאשר את התשובה עושים לפני. מצד שני כל נוסח התפילות (במיוחד ביוה"כ) הוא אוסף של וידויים והלקאות עצמיות ואנו מבקשים מהקב"ה שיחוס עלינו כאב על בנים למרות שמצד הדין מגיע לנו להיענש. מהו הדבר הנכון לעשות והאם הרב יכול לעשות לי קצת סדר בדברים?

תשובה:

במדרש, לבישת לבן הוא מפני הבטחון שעם ישראל יוצא זכאי בדין. על פי ההסברות המאוחרות באשכנז הוא כדי להזכיר יום המיתה, וזה מעורר לתשובה. ושניהם נכונים. הראשון לכלל והשני לפרט.