טיפול רפואי לגוי בשבת

ח' בתמוז תשע"ה

שאלה:

מצד אמת גוי שצריך טיפול רפואי דחוף בשבת אין ליהודי לחלל את השבת בשבילו. למה לא? זה נשמע לא טוב ולא מוסרי.


תשובה:

ההלכה בנויה מעיקרון וממעשה. העיקרון בא ללמדנו את מעלת השבת, והמעשה מלמדנו את רצון ה'. בדומה לזה בעקידה ה' מצווה לשחוט את הבן על מנת להודיע את מעלת אהבת ה', ולמעשה רצון ה' להחיות את הבן.