הרב אורי שרקי

פרשת זכור - עמלק מופיע בדרך

אב תשע"ההקלטת וידאו