הרב אורי שרקי

יהושע - קריאה לשלום (פרק י"א)

אב תשע"ההקלטת וידאו