הרב אורי שרקי

ספר "אורות" לראי"ה קוק - טכניון, סדרת תשס"ג - תשס"וקבצי MP3:


שיעור 1, הקדמה. 27 דקות. 10MB. תשס"ג.
שיעור 2, ארץ ישראל, פסקה א'. 38 דקות. 14MB. תשס"ג.
שיעור 3, ארץ ישראל, פסקה א'. 42 דקות. 15MB. תשס"ג.
שיעור 4,ארץ ישראל, פסקה ג'. 48 דקות. 17MB. תשס"ג.
שיעור 5, ארץ ישראל, פסקה ד'. 45 דקות. 16MB. תשס"ג.
שיעור 6, ארץ ישראל, פסקה ו'. 73 דקות. 26MB. י"ט באלול תשס"ג.
שיעור 7, ארץ ישראל, פסקה ז'. 40 דקות. 14MB. כ"ו באלול תשס"ג.
שיעור 8, ארץ ישראל, פסקה ז'. 23 דקות. 8MB. ד' בתשרי תשס"ד.
שיעור 9, ארץ ישראל, פסקה ח'. 65 דקות. 23MB. כ"ה בתשרי תשס"ד.
שיעור 10, המלחמה, פסקה א'. 48 דקות. 17MB. ב' במרחשוון תשס"ד.
שיעור 11, המלחמה, פסקה ב'. 77 דקות. 27MB. ט' במרחשוון תשס"ד.
שיעור 12, המלחמה, פסקה ג'. 39 דקות. 14MB. ט"ז במרחשוון תשס"ד.
שיעור 13, המלחמה, פסקה ג'. 46 דקות. 16MB. כ"ג במרחשוון תשס"ד. חסר סוף ההקלטה.
שיעור 14, המלחמה, פסקה ו'. 41 דקות. 15MB. ל' במרחשוון תשס"ד.
שיעור 15, המלחמה, פסקה ח'. 37 דקות. 13MB. י"ד בכסלו תשס"ד.
שיעור 16, המלחמה, פסקה ח'. 42 דקות. 15MB. י"ב בטבת תשס"ד.
שיעור 17, המלחמה, פסקה ט'. 43 דקות. 15MB. י"ט בטבת תשס"ד.
שיעור 18, המלחמה, פסקה ט'. 38 דקות. 14MB. כ"ו בטבת תשס"ד.
שיעור 19, המלחמה, פסקה י'. 52 דקות. 18MB. ד' בשבט תשס"ד.
שיעור 20, ישראל ותחייתו, פסקה א'. 48 דקות. 17MB. י"א בשבט תשס"ד.
שיעור 21, ישראל ותחייתו, פסקה א'. 35 דקות. 13MB. ט"ז באדר תשס"ד.
שיעור 22, ישראל ותחייתו, פסקה א'. 35 דקות. 13MB.כ"ג באדר תשס"ד.
שיעור 23, ישראל ותחייתו, פסקה א'. 34 דקות. 12MB. א' בניסן תשס"ד.
שיעור 24, ישראל ותחייתו, פסקה ב'. 32 דקות. 11MB. ח' בניסן תשס"ד.
שיעור 25, ישראל ותחייתו, פסקה ב'. 37 דקות. 13MB. כ"ב בניסן תשס"ד.
שיעור 26, ישראל ותחייתו, פסקה ב'. 31 דקות. 11MB. כ"ט בניסן תשס"ד.
שיעור 27, ישראל ותחייתו, פסקה ג'. 39 דקות. 14MB. י"ג באייר תשס"ד.
שיעור 28, ישראל ותחייתו, פסקה ד'. 41 דקות. 15MB. י"ב בסיון תשס"ד.
שיעור 29, ישראל ותחייתו, פסקה ד'. 32 דקות. 12MB. י"ט בסיון תשס"ד.
שיעור 30, ישראל ותחייתו, פסקה ה'. 51 דקות. 18MB. כ"ו בסיון תשס"ד.
שיעור 31, ישראל ותחייתו, פסקה ו'. 41 דקות. 14MB. י' בתמוז תשס"ד.
שיעור 32, ישראל ותחייתו, פסקה ח'. 36 דקות. 13MB. י"ז בתמוז תשס"ד.
שיעור 33, ישראל ותחייתו, פסקה ח'. 38 דקות. 14MB. כ"ד בתמוז תשס"ד.
שיעור 34, ישראל ותחייתו, פסקה י'. 39 דקות. 14MB. כ"ח באלול תשס"ד.
שיעור 35, ישראל ותחייתו, פסקה י"א. 28 דקות. 10MB. כ"ז בתשרי תשס"ה.
שיעור 36, ישראל ותחייתו, פסקה י"ב. 56 דקות. 20MB. ד' במרחשוון תשס"ה.
שיעור 37, ישראל ותחייתו, פסקה י"ב. 41 דקות. 15MB. י"א במרחשוון תשס"ה.
שיעור 38, ישראל ותחייתו, פסקה י"ב. 35 דקות. 13MB. י"ח במרחשוון תשס"ה.
שיעור 39, ישראל ותחייתו, פסקה י"ג. 35 דקות. 13MB. כ"ה במרחשוון תשס"ה.
שיעור 40, ישראל ותחייתו, פסקה י"ג. 39 דקות. 14MB. ג' בכסלו תשס"ה.
שיעור 41, ישראל ותחייתו, פסקה י"ג. 42 דקות. 15MB. י' בכסלו תשס"ה.
שיעור 42, ישראל ותחייתו, פסקה י"ד. 39 דקות. 14MB. י"ז בכסלו תשס"ה.
שיעור 43, ישראל ותחייתו, פסקה י"ד. 43 דקות. 15MB. ט"ז בטבת תשס"ה.
שיעור 44, ישראל ותחייתו, פסקה ט"ו. 38 דקות. 14MB. כ"ג בטבת תשס"ה.
שיעור 45, ישראל ותחייתו, פסקה ט"ו. 41 דקות. 14MB. א' בשבט תשס"ה.
שיעור 46, ישראל ותחייתו, פסקה ט"ו. 34 דקות. 12MB. ח' בשבט תשס"ה.
שיעור 47, ישראל ותחייתו, פסקה ט"ו. 40 דקות. 14MB. כ"ב בשבט תשס"ה.
שיעור 48, ישראל ותחייתו, פסקה ט"ז. 35 דקות. 13MB. כ"ט בשבט תשס"ה.
שיעור 49, ישראל ותחייתו, פסקה י"ז. 39 דקות. 14MB. אדר א' תשס"ה.
שיעור 50, ישראל ותחייתו, פסקה י"ח. 48 דקות. 17MB. ד' באדר ב' תשס"ה.
שיעור 51, ישראל ותחייתו, פסקה י"ח. 15 דקות. 5MB. י"א באדר ב' תשס"ה.
שיעור 52, ישראל ותחייתו, פסקה י"ט. 38 דקות. 14MB. י"ח באדר ב' תשס"ה.
שיעור 53, ישראל ותחייתו, פסקה כ'. 36 דקות. 13MB. כ"ה באדר ב' תשס"ה.
שיעור 54, ישראל ותחייתו, פסקה כ'. 29 דקות. 10MB. ג' בניסן תשס"ה.
שיעור 55, ישראל ותחייתו, פסקה כ'. 29 דקות. 10MB. כ"ד בניסן תשס"ה.
שיעור 56, ישראל ותחייתו, פסקה כ"א. 34 דקות. 12MB. א' באייר תשס"ה.
שיעור 57, ישראל ותחייתו, פסקה כ"ב. 32 דקות. 11MB. ט"ו באייר תשס"ה.
שיעור 58, ישראל ותחייתו, פסקה כ"ג. 38 דקות. 14MB. כ"ב באייר תשס"ה.
שיעור 59, ישראל ותחייתו, פסקה כ"ה. 52 דקות. 18MB. כ"ט באייר תשס"ה.
שיעור 60, ישראל ותחייתו, פסקה כ"ו. 57 דקות. 20MB. ז' בסיון תשס"ה.
שיעור 61, ישראל ותחייתו, פסקה כ"ז. 45 דקות. 16MB. י"ד בסיון תשס"ה.
שיעור 62, ישראל ותחייתו, פסקה כ"ח. 38 דקות. 13MB. כ"א בסיון תשס"ה.
שיעור 63, ישראל ותחייתו, פסקה ל'. 47 דקות. 17MB. כ"ח בסיון תשס"ה.
שיעור 64, ישראל ותחייתו, פסקה ל"א. 35 דקות. 12MB. ה' בתמוז תשס"ה.
שיעור 65, ישראל ותחייתו, פסקה ל"ב. 30 דקות. 11MB. כ"ג באלול תשס"ה.
שיעור 66, אורת התחיה, פסקה א'. 44 דקות. 16MB. ח' בתשרי תשס"ו.
שיעור 67, אורת התחיה, פסקה ב'. 37 דקות. 13MB. כ"ט בתשרי תשס"ו.
שיעור 68, אורת התחיה, פסקה ב'. 38 דקות. 14MB. ו' במרחשוון תשס"ו.
שיעור 69, אורת התחיה, פסקה ג'. 41 דקות. 15MB. י"ג במרחשוון תשס"ו.
שיעור 70, אורת התחיה, פסקה ג'. 48 דקות. 17MB. כ' במרחשוון תשס"ו.
שיעור 71, אורת התחיה, פסקה ה'. 34 דקות. 12MB. כ"ז במרחשוון תשס"ו.
שיעור 72, אורת התחיה, פסקה ה'. 53 דקות. 19MB. כסלו תשס"ו.
שיעור 73, אורת התחיה, פסקה ה'. 31 דקות. 11MB. י"ט בכסלו תשס"ו.
שיעור 74, אורת התחיה, פסקה ה'. 37 דקות. 13MB. ג' בטבת תשס"ו.
שיעור 75, אורת התחיה, פסקה ו'. 30 דקות. 11MB. י"ז בטבת תשס"ו.
שיעור 76, אורת התחיה, פסקה ז'. 32 דקות. 11MB. כ"ד בטבת תשס"ו.
שיעור 77, אורת התחיה, פסקה ח'. 33 דקות. 12MB. ב' בשבט תשס"ו.
שיעור 78, אורת התחיה, פסקה ט'. 28 דקות. 10MB. ו' בניסן תשס"ו.
שיעור 79, אורת התחיה, פסקה י"א. 40 דקות. 14MB. כ"ז בניסן תשס"ו.
שיעור 80, אורת התחיה, פסקה י"ג. 30 דקות. 11MB. י"א באייר תשס"ו.
שיעור 81, אורת התחיה, פסקה י"ד. 33 דקות. 12MB. י"ח באייר תשס"ו.
שיעור 82, אורת התחיה, פסקה ט"ו. 32 דקות. 11MB. כ"ה באייר תשס"ו.
שיעור 83, אורת התחיה, פסקה ט"ז. 40 דקות. 14MB. ג' בסיון תשס"ו.
שיעור 84, אורת התחיה, פסקה ט"ז. 30 דקות. 11MB. י' בסיון תשס"ו.
שיעור 85, אורת התחיה, פסקה י"ז. 27 דקות. 10MB. י"ז בסיון תשס"ו.
שיעור 86, אורת התחיה, פסקה י"ז. 31 דקות. 11MB. כ"ד בסיון תשס"ו.
שיעור 87, אורת התחיה, פסקה י"ח. 33 דקות. 12MB. א' בתמוז תשס"ו.
שיעור 88, אורת התחיה, פסקה י"ט. 31 דקות. 11MB. ח' בתמוז תשס"ו.
שיעור 89, אורת התחיה, פסקה י"ט. 33 דקות. 12MB. ט"ו בתמוז תשס"ו.
שיעור 90, אורת התחיה, פסקה כ"א. 23 דקות. 11MB. כ"ז באב תשס"ו. שיעור בבית הרב.