הרב אורי שרקי

יום הכיפורים - תשובה ומצוות שני השעירים

אלול תשע"ההקלטת וידאו