הרב אורי שרקי

שמואל ב' - שאול ויהונתן הנאהבים והנעימים (פרק א')

כסלו תשע"והקלטת וידאו