הרב אורי שרקי

שמואל ב' - המלוכה בחברון והמלחמה בגבעון (פרק ב')

כסלו תשע"והקלטת וידאו