צבען וצורתן של התפילין

ו' בתשרי תשס"ז

שאלה:

האם צבען השחור של התפילין וצורתן הריבועית קשורות ליסוד העפר (כמו שמוצאים אצל אפלטון כי הקוביה שקולה ליסוד העפר וכן הצבע השחור הוא צבע המרה השחורה הנובעת מיסוד העפר)?

תשובה:

הריבוע כנגד המוסר. השחור הוא הצבע של הרצון לקבל.