הרב אורי שרקי

שמואל ב' - לטפל בפושעים בקשיחות (פרק ד')

כסלו תשע"והקלטת וידאו