הרב אורי שרקי

שמואל ב' - ייעוד עם ישראל להיות אוניברסליים (פרק ה')

כסלו תשע"והקלטת וידאו