הרב אורי שרקי

שמואל ב' - לתת מקום לכולם, אפילו למתנגדים (פרק י"ט)

כסלו תשע"והקלטת וידאו