הרב אורי שרקי

שמואל ב' - צור ישראל (פרק כ"ג)

כסלו תשע"והקלטת וידאו