יופי נשי בתורה

ח' בכסלו תשע"ו

שאלה:

מדוע כאשר התורה מעוניינת לספר לנו על רחל ולאה, היא מספרת לנו רק על סגנון יופיה של כל אחת, ולא גם על תכונות הנפש וכדומה, וכי היופי הוא הדבר היחיד שמשמעותי עבורנו?


תשובה:

בזמן שבו יש גילוי אלוהות בעולם, יש התאמה בין הפנימיות לחיצוניות, כך שהאמירה של הכתוב על יופיין של האימהות בא ללמדנו שהן היו צדיקות.