שלוש רגלים ותקופת המדבר

י"ג בתשרי תשס"ז

שאלה:

למה שלוש רגלים, שהם מרכז מעגל השנה היהודית, מחזירים אותנו כל הזמן לאותה תקופה בת 40 שנה שהיינו במדבר? יש עוד תקופות בהיסטוריה שחשובות לנו כעם! היו עוד אירועים חשובים בהיסטוריה היהודית שהיה אפשר להדגיש ולזכור כל שנה, אירועים שקשורים לגאולתינו וכו'! הדבר מודגש במיוחד בסוכות: אמנם היינו 40 שנה במדבר וישבנו בסוכות, אך רק את זה צריך להעלות כל שנה?

תשובה:

פסח הוא חג המציין את העבר, שבועות את ההווה ("בכל יום יהיו דברי תורה בעיניך כחדשים"), וסוכות את צפיית העתיד, עיין זכריה פרק י"ד. יש מועדים רבים בלוח השנה העברי עבור כל מאורעות ההסטוריה שלנו. חנוכה, פורים, וים העצמאות, יום שחרור ירושלים, חמש תעניות, כל מועדי מגילת תענית, כ' בסיון, ימיפורים של הקהילות. מה עוד?!