האם בדקנו את כל האפשרויות?

י"ט בתשרי תשס"ז

שאלה:

בשיחות עם חילונים עולה פעמים הטיעון כי הם לא ניסו לעולם את דרכינו ולכן כיצד הם יכולים לפסול אותה? ואז מיד עולה תשובתם המנצחת: וכי אתם ניסיתם את כל הדתות האפשריות ,וכיצד יודעים אתם כי הנכם צודקים בדרככם? ועל זה באמת אני נשארת ללא תשובה. מדוע מי שדתי יכול להיות בטוח שהגיע אל הדרך הנכונה ואינו צריך יותר לחפש...

תשובה:

האדם הדתי אינו פטור מלחפש. אבל הדרך הנכונה איננה להתנסות בפועל בכל הדתו, כי אז יכלו החיים בחיפושים. הטוב הוא להכיר את הכל דרך הלימוד או מספרות ואנשים שלמדו, או מטעויותיהם של אחרים. מלבד זאת ברור שמבחינת היהדות יש בכל דבר ניצוץ של אור שצריך לחשוף אותו.