ספר קהלת וסוכות

י"ט בתשרי תשס"ז

שאלה:

(שמעתי פירוש: הבל הבלים - אפילו השיפוט של מה שתחת השמש כהבל - זה עצמו הבל. כלומר צריך לצאת מכל הלך הרוח של תחת השמש הדטרמניסטי, ולהכנס ל "צילא דמהמנותא" למצוא את הרצון העליון שמעל שיקולי תחת השמש).

שאלתי: מדוע קהלת, המקושר לחג שהוא המסכם את כל החגים (מדאורייתא) מדבר על ירא א-לוהים ולא ירא השם - לכאורה מדרגה יותר גבוהה?

תשובה:

התפיסה המהבילה את העולם שייכת לאלהות המתגלה דרך הטבע, וזה שייך לבחינת "אלוהים" שהיא מידתם גם של אומות העולם.