הרב אורי שרקי

תורת החכמים הספרדיים

כ' בשבט תשע"והקלטת וידאו

דברי הרב מתחילים בדקה 15:47 בהקלטה