שיעורים על עבודת כהן גדול בבית המקדש ביום הכיפורים.