חיבוט הערבות בהושענא רבא - למה?

כ"ו בתשרי תשס"ז

שאלה:

האם הרב יכול להסביר מהי המטרה של חיבוט הערבות שאנו עושים בהושענא רבא?

תשובה:

חיבוט הערבות הוא בקשה על הגשם. הערבה זקוקה להרבה מים. היא מבטאת דלות, והפגשתה עם הקרקע מזכירה לנו את הכנעתנו לפני ה' בבקשנו ממנו לרוות את האדמה.