שליפות עם הרב אורי שרקי בעלון "שביעי"

כ"ח בניסן תשע"ו
מכון מאיר: בית היוצר של רוח הדור המקרב לתורה באהבה ונחת רוח. ההזדמנות להיפגש עם סיפורי חיים מעשירים.


יום הזיכרון: רעיון נפלא של חיבור החושך אל האור. מבטא את האופטימיות של האומה המכירה שדרך קשה אינה עומדת בסתירה לגאולה.


יום העצמאות: פיסגת ההיסטוריה האנושית. משמש כמבחן להכרה בישועת ה', ומברר מי מאמין ומי אינו מאמין.


שלום ז"ל: אהוב ואוהב. האידיאל האנושי של דור התחיה. נפילתו מהוה תביעה אדירה לנקמת ה'. מחייב אותנו להמשך והגדלת העשיה עד בלי די.


יאיר שרקי: יודע לעמוד באחד ממוקדי ההשפעה המשמעותיים בדורנו. הקודש במקום הנכון.


קרית משה: כיף לחיות בה. יציאת צדיקים מתוכה עושה רושם.


ראש יהודי: צינור הנשימה בין עולמי הירושלמי לעולמי התל-אביבי. שם אין שבלונות, המחשבה משוחררת לגמרי, הן מצדי והן מצד הציבור הפוקד את המקום.


בוגי יעלון: שר הבטחון.


רוני אלשיך: חבר מימים. איש יקר. מברכו שלא יפול שבי בידי הפוליטיקלי קורקט.


הרב אלי סדן: בעל זכויות גדולות בהקמת מוסדות המפיחים חיים בחלקים חשובים של הציבור. שגה בימי הגירוש.


אינתיפאדת הסכינים: ניתן לעצור אותה לו רק יחליטו על כך וינקטו באמצעי הנכון, שהוא להגיב בהתיישבות על כל פיגוע.


אלאור עזריה: אם אכן לא עמד בסכנה, מה שטרם הוכח, מגיע לו ריתוק. הוא העלה שלא מדעתו את המודעות לצורך להכיר שאנו נתונים במלחמה ושהוראות הפתיחה באש צריכות להתאים למציאות הזאת.


התנגשות ציביליזציות: זה השם המתאים למלחמת העולם הבין גושית שאנו עדים לה. במצב של מאבק על ההגמוניה על ערכי התרבות העולמית בין האיסלאם למערב, יש ליהדות חובה להשמיע את קולה.


גלי ישראל: אחת התקוות של התקשורת הישראלית.


הטובים לתקשורת: עיין ערך יאיר שרקי.


אראל סג"ל: ידיד אמת. משכיל וישר.


עליית יהודים להר הבית: אני נוהג כמנהג רוב הרבנים שהוא להתחמק.


סיפוח: בוודאי, מצוות כיבוש ארץ ישראל הלוא חלה בכל הדורות וקל וחומר בדורנו.


רפורמים: הרפורמים אהובים כי מבני ישראל המה והרפורמה שנואה כי היא כפירה בתורת משה. הופעתה תלויה בהיחלשות כוח החידוש בקרב האורתודוקסיה. כך שלא המלחמה בה הוא העיקר כי אם אם הוספת חיות בקרב נאמני התורה שבעל פה.


נשות הכותל: הפמיניזם הדתי הינו חלק מהתנועה המחשבית הכוללת ומבטאת תיסכול לא מבורר. ביהדות פנימה תנועה לא יכולה לא להסתיים בשבר פנימי שהרי לעולם כנראה לא תאמץ ההלכה את האפשרות לאשה לגרש. רצוי יותר להעמיק בערך השונות בין המינים ומתוך כך הכרת המאחד ביניהם.


ירושלים: ירושלים היא בירת העולם כולו ולכן צריכה להיות מנוהלת על ידי עם ישראל שהוא העם האוניברסלי האמיתי. בה רואים את פני ה'.


ההתנתקות: הביטוי למשבר הזהות של עם ישראל. יתוקן בשלשה מעגלים: החיבור בין קודש לחול, תפיסה הגה ההנהגה המדינית על ידי אנשי אמונה, והופעת המסר האוניברסלי של היהדות.


ממלכתיות: מדינת ישראל היא מלכות ישראל בכל מלוא המובן ההלכתי של הביטוי. צורת המלכות שעם ישראל בחר בה הוא המשטר הדמוקרטי שאחד ממאפייניו הוא האפשרות למרי אזרחי על רקע מצפוני.


הרב צבי יהודה: מי שביסס את מושג קדושת המדינה. שינה ללא אפשרות חזרה את פניה של המדינה והכניס אותה למהלך גאולי מתקדם. גיבור וצדיק.


חרדים: טרגדיה אידיאולוגית של שלילת מעשה ה' הנורא של הציונות. למעשה הולכים ונהיים ציונים דה-פקטו.


ערוץ 2: הסלון של מדינת ישראל.


רווקות מאוחרת: אנו חיים בדור המכיר רק את ערך ההווה ולא את ערך העתיד. כך שנחלשה אצלו מרכזיותה של העמדת הדורות הבאים, הפוריות, וממילא את ערכה האמיתי של האהבה, שהיא כל כולה נתינה לזולת ולדורות הבאים, מה שמביא לפיתוח אגואיזם המחופש באידיאולוגיה רוחנית של מימוש עצמי ושאר מילים יפות.


ארה"ב: ראש העולם המערבי, הדוגלת במרכזיותו של האדם ובחופש מתירני, ומסתבכת בשל כך ביחסיה עם העולם המוסלמי.


הנצרות: האופן שבו קלטו האומות בצורה מעוותת את האור הגנוז בכנסת ישראל. עבר זמנה וחסד נעשה עם האומות אם נסביר להם זאת.


האיסלאם: תקוותו היחידה היא שיכיר את עצמו בתור מה שהוא באמת: דת בת של היהדות ולא המחליף אותה.


הציונות החילונית: שלוחא דרחמנא להביא גאולה לישראל תוך כדי שיתוף כוחות החולין המדיניים והתרבותיים כאחד.


קבלה: שריד הנבואה בתוכנו. הצינור לדעת ה'. תכניה נוגעים בנשמה האוניברסלית ומזקיקים כלים של תורת הנגלה ויישוב הדעת על מנת לעסוק בה כראוי.


הבעיה הערבית: אין בעיה ערבית, יש סכסוך בין שני מרחבי תרבות חובקי עולם, המערב והאיסלאם. ההתעלמות מאופיו האמיתי של הסכסוך הוא הגורם להתמדתו.


ר' נחמן : מענקי הדורות. בעל חשיבה אוניברסלית אמיתית, מתמודד בעמקות עם זרמי מחשבה שטרם הבשילו בזמנו ומהוה בתחומים רבים הטרמה של הרב קוק. אין ללמוד אותו בלי להקדים את ספר הכוזרי תחילה.


חסידוּת ברסלב: יש לה קשר עם רבי נחמן. ביטוי לאנארכיזם רוחני. מעלתה: היא מקבלת כל יהודי כפי שהוא, ללא תנאים.


עיתון "הארץ": יצירה ספרותית מעולה. אינו טורח להיות אובייקטיבי.


לימוד תנ"ך : הכרח מוחלט לבן האומה העברית ללמוד את דבר ה' אל האומה. הבנת התנ"ך אפשרית אם זוכרים שהוא נכתב בעידן הנבואה.


בית המקדש: לב העולם. מקום המפגש בין הנברא לבורא.


מאמר "הדור": מסמך היסוד להבנת מהות התקופה. לא מפני שפלותו פונה הדור אל מחוץ לקדושה כי אם מתוך חיפוש רוחני. אבחון זה מדריך את כל מערך הפעולה של עובדי ה' בדור, בין אם מדובר בדור החלוצים שבימי הרב קוק זצ"ל ובין אם מדובר במיואשים ילידי הפוסטמודרניזם.


עם ישראל: נושא התקוות של האנושות כולה. עמוד השדרה של ההיסטוריה. נושא הנוכחות האלוהית בעולם ויסוד הקדושה והמוסר. "אשרי העולם שאומה זו בתוכו" (אור החיים הקדוש).