טבילת כלים וכשרות

כ"ח בתשרי תשס"ז

שאלה:

1. הוריי מקפידים על כשרות אך אינם שומרי מצוות ככלל. הם גם אינם מטבילים כלים. האם מותר לאכול אצלם?
2. האם יש צורך בהטבלת כלים שלא אוכלים מהם ישירות כגון צנצנות לסוכר?

תשובה:

1. מותר.
2. צריך אא"כ הכילה מלכתחילה מאכל אחר כשנקנתה.