איסור ריבית - צידוק מוסרי

כ"ח בתשרי תשס"ז

שאלה:

1. רציתי לדעת מה הצידוק המוסרי שאסור להלוות בריבית?
והאם יש התר בהלכה להלוות בריבית ליהודי בתנאים מסויימים?
2. מה הצידוק המוסרי שליהודי אסור להלוות בריבית ולגוי מותר?

תשובה:

איסור ריבית הוא ביטוי למידת הותרנות הראויה בין אחים בני אותה אומה. ואינה מחויבת כלפי מי שאיננו עמו בשותפות גורל. יש התר להלוות בריבית ליהודי מומר. יש גם מתירים ללוות בריבית לצורך מצוה (ויעשה שאלת חכם). מותר להלוות בריבית לילדיו כדי להטעימן טעם ריבית. יש מתירים לקופה שאינה שייכת נומינלית לאדם, כגון קופת המדינה וכדומה. ובכלל, מותר על ידי שטר "עיסקא".