הרב אורי שרקי

תהילים - בצדק אחזה פניך (מזמור י"ז)

אב תשע"והקלטת וידאו