הרב אורי שרקי

תהילים - ללא חשבונות אישיים (מזמור כ"ז)

אב תשע"והקלטת וידאו