פר' חיי שרה: 'כ' קטנה ב-"ולבכתה"

א' דראש חודש חשון תשס"ז

שאלה:

ברצוני לשאול שאלה על ספר בראשית פרק כ"ג , פסוק ב. כתוב "ולבכתה", והאות כ' היא אות קטנה. שאלתי היא מדוע האות 'כ' היא קטנה יותר ומהי המשמעות העומדת מאחורי זה.

תשובה:

שרה היתה זקנה ולכן לא היה עליה בכי רב ולכן הכ"ף קטנה, כאילו כתוב "ולבתה" , כלומר שצריך ללבות את הבכי על ידי ההספד כדרך שמלבים גחלים עוממות. זה נשמע אמנם דרשני אך זה מתבקש מפשט הכתוב שמתאר את אברהם כמי שבא לספוד ולבכות כדבר שצריך לעשותו באופן יזום ולא בהתעוררות טבעית.

מובן הדבר שיש להבין את זאת לשבחו של אברהם ולא לגנותו חלילה. הדבר נבע אצלו מההכרה ששרה השלימה את משימותיה בעולם הזה ושעל כן אין להרבות בצער על הסתלקותה.