הרב אורי שרקי

רבי נחמן מברסלב - מעשה בחכם ותם

אלול תשע"והקלטת וידאו