הרב אורי שרקי

מסכת ראש השנה - טכניון, סדרת תשנ"ז - תשנ"טקבצי MP3, הועברו מקלטות (חסרות הקלטות של חלק מהשיעורים):

שיעור 1, דף ח', עמוד א'. כ"א באלול תשנ"ז. 30 דקות. 11MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 2, דף ח', עמוד א'. ו' בתשרי תשנ"ח. 30 דקות. 11MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 3, דף ח', עמוד א'. י"ג בתשרי תשנ"ח. 49 דקות. 17MB.

שיעור 4, דף ח', עמוד ב'. כ"ז בתשרי תשנ"ח. 51 דקות. 18MB.

שיעור 5, דף ט', עמוד ב'. ד' במרחשוון תשנ"ח. 37 דקות. 13MB.

שיעור 6, דף י"א, עמוד א'. י"ח במרחשוון תשנ"ח. 51 דקות. 18MB.

שיעור 7, דף י"א, עמוד א'. כ"ה במרחשוון תשנ"ח. 30 דקות. 11MB.

שיעור 8, דף י"א, עמוד א'. ג' בכסלו תשנ"ח. 35 דקות. 13MB.

שיעור 9, דף י"ב, עמוד א'. י' בכסלו תשנ"ח. 30 דקות. 11MB.

שיעור 10, דף י"ב, עמוד ב'. י"ז בכסלו תשנ"ח. 31 דקות.  11MB.

שיעור 11, דף י"ד, עמוד א'. ח' בטבת תשנ"ח. 36 דקות. 13MB.

שיעור 12, דף י"ד, עמוד ב'. ט"ו בטבת תשנ"ח. 23 דקות. 8MB.

שיעור 13, דף ט"ו, עמוד א'. כ"ב בטבת תשנ"ח. 36 דקות. 13MB.

שיעור 14, דף ט"ז, עמוד ב'. כ"ט בטבת תשנ"ח. 40 דקות. 14MB.

שיעור 15, דף ט"ז, עמוד ב'. ז' בשבט תשנ"ח. 37 דקות. 13MB.

שיעור 16, דף ט"ז, עמוד ב'. י"ז בשבט תשנ"ח. 35 דקות. 13MB.

שיעור 17, דף י"ז, עמוד א'. כ"א בשבט תשנ"ח. 37 דקות. 13MB.

שיעור 18, דף י"ז, עמוד א'. כ"ח בשבט תשנ"ח. 32 דקות. 12MB.

שיעור 19, דף י"ז, עמוד ב'. י"ב באדר תשנ"ח. 44 דקות. 16MB.

שיעור 20, דף י"ח, עמוד א'. י"ט באדר תשנ"ח. 46 דקות. 16MB.

שיעור 21, דף י"ח, עמוד ב'. כ"ו באדר תשנ"ח. 47 דקות. 17MB.

שיעור 22, דף י"ט, עמוד א'. ד' בניסן תשנ"ח. 31 דקות. 11MB.

שיעור 23, דף כ', עמוד א'. ט"ז באייר תשנ"ח. 44 דקות. 16MB.

שיעור 24, דף כ"א, עמוד א'. כ"ג באייר תשנ"ח. 38 דקות. 14MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 25, דף כ"א, עמוד ב'. א' בסיון תשנ"ח. 34 דקות. 12MB.

שיעור 26, דף כ"ב, עמוד א'. ח' בסיון תשנ"ח. 43 דקות. 15MB.

שיעור 27, דף כ"ב, עמוד א'. ט"ו בסיון תשנ"ח. 13 דקות. 5MB. חסר סוף ההקלטה.

שיעור 28, דף כ"ב, עמוד ב'. כ"ב סיון תשנ"ח. 41 דקות. 15MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 29, דף כ"ד, עמוד ב'. ג' באלול תשנ"ח. 21 דקות. 7MB.

שיעור 30, דף כ"ו, עמוד א'. כ"ד באלול תשנ"ח. 54 דקות. 19MB.

שיעור 31, דף כ"ו, עמוד א'. כ"ג בתשרי תשנ"ט. 50 דקות. 18MB.

שיעור 32, דף כ"ז, עמוד א'. ל' בתשרי תשנ"ט. 46 דקות. 16MB.

שיעור 33, דף כ"ז, עמוד א'. י"ד במרחשוון תשנ"ט. 53 דקות. 19MB. איכות ההקלטה גרועה באמצע ההקלטה.

שיעור 34, דף כ"ז, עמוד ב'. כ"ח במרחשוון תשנ"ט. 46 דקות. 16MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 35, דף כ"ח, עמוד א'. ה' בכסלו תשנ"ט. 52 דקות. 18MB.

שיעור 36, דף כ"ח, עמוד ב'. י"ב בכסלו תשנ"ט. 5 דקות. 2MB. חסרים תחילה וסוף ההקלטה.

שיעור 37, דף כ"ח, עמוד ב'. י"ט בכסלו תשנ"ט. 45 דקות. 16MB.

שיעור 38, דף כ"ח, עמוד ב'. ג' בטבת תשנ"ט. 49 דקות. 17MB.

שיעור 39, דף כ"ט, עמוד א'. י"ז בטבת תשנ"ט. 50 דקות. 18MB.

שיעור 40, דף כ"ט, עמוד ב'. כ"ד בטבת תשנ"ט. 40 דקות. 14MB.

שיעור 41, דף כ"ט, עמוד ב'. ב' בשבט תשנ"ט. 44 דקות. 16MB.

שיעור 42, דף ל', עמוד א'. ט' בשבט תשנ"ט. 47 דקות. 17MB.

שיעור 43, דף ל', עמוד ב'. ט"ז בשבט תשנ"ט. 43 דקות. 16MB. איכות ההקלטה גרועה באמצע ההקלטה.

שיעור 44, דף ל"א, עמוד א'. כ"ג בשבט תשנ"ט. 49 דקות. 17MB.

שיעור 45, דף ל"א, עמוד ב'. ל' בשבט תשנ"ט. 39 דקות. 14MB.

שיעור 46, דף ל"ב, עמוד א'. ז' באדר תשנ"ט. 47 דקות. 17MB.

שיעור 47, דף ל"ג, עמוד א'. כ"א באדר תשנ"ט. 47 דקות. 17MB.

שיעור 48, דף ל"ג, עמוד ב'. כ"ז בניסן תשנ"ט. 40 דקות. 14MB. חסרה תחילת ההקלטה.

שיעור 49, דף ל"ג, עמוד ב'. י"א באייר תשנ"ט. 46 דקות. 16MB.

שיעור 50, דף ל"ד, עמוד א'. י"ח באייר תשנ"ט. 38 דקות. 13MB.

שיעור 51, דף ל"ד, עמוד א'. כ"ה באייר תשנ"ט. 36 דקות. 13MB.

שיעור 52, דף ל"ד, עמוד ב'. ג' בסיון תשנ"ט. 45 דקות. 16MB.