הרב אורי שרקי

תהילים - ועוד מעט ואין רשע (פרק ל"ז)

מרחשוון תשע"זהקלטת וידאו