הרב אורי שרקי

על תורתו וספריו של הרב אשכנזי (מניטו)

מרחשוון תשע"זהקלטת וידאו