סדר ברכות התפילה והאגדה במסכת מגילה

ד' בחשון תשס"ז

שאלה:

במאמר על ברכת השנים כתב הרב שהרמב"ם פסק את סדר ברכות התפילה על פי מגילה י"ז ולכן פסק להלכה את האגדה המובאת שם. אבל אולי הפסק שלו מבוסס על ברכות כ"ט? (למשל, עין משפט מפנה להלכה הזאת ברמב"ם בברכות ולא מפנה במגילה).

ובכלל, אם פוסקים הלכה על פי מאמר חז"ל מאגדה אז שאר הדברים באגדה הזאת בהכרח גם מחייבים להלכה?

תשובה:

מגילה י"ז הוא ההסבר היחיד לכך שסדר הברכות מעכב. האגדה הזאת היא הסבר לפסיקת חז"ל, ומתוך כך מחייבת.