הרב אורי שרקי

תהילים - מלכות ופוליטיקה מוסרית (פרק ע"ב)

כסלו תשע"זהקלטת וידאו