הרב אורי שרקי

תהילים - דין ורחמים בקריעת ים סוף (פרק ע"ז)

כסלו תשע"זהקלטת וידאו