הרב אורי שרקי

קודש וחול

מדרשת קדם, טבת תשע"זהקלטת וידאו