הרב אורי שרקי

מסכת גיטין - האגדה על קמצא ובר קמצא (סיכום שיעור)