מה היה התפקיד של עץ החיים?

י' בחשון תשס"ז

שאלה:

רציתי לדעת מה היה התפקיד של עץ החיים בדיוק?תשובה:

לתת חיים. אם היה אוכלו היה זוכה לחיי העולם הבא, כלומר יוצא מגן עדן ונכנס לעדן.