הרב אורי שרקי

תהילים - חסד ודין בהנהגת העולם (פרק קל"ו)

שבט תשע"זהקלטת וידאו