הרב אורי שרקי

מי יכול ללמוד קבלה?

חורף תשע"אהקלטת וידאו