הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - מהפכנות היא דבר מסוכן?

אייר תשע"אהקלטת וידאו