הרב אורי שרקי

בין קבלה לפילוסופיה - יציאה מן הגלות

אייר תשע"בהקלטת וידאו