הרב אורי שרקי

י"ג לעומר - יסוד שבגבורה

ניסן תשע"בהקלטת וידאו