פקודי - שיחת הרב אורי שרקי עם אלעזר שטרום על הפרשה

אדר א' תשע"דהקלטת וידאו