הרב אורי שרקי

האחדות והסוד

מתורתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

"מעייני הישועה", י"ב באייר תשס"א
ארץ ישראל היא שהצמיחה את תורת רשב" י, שעליה נאמר בבראשית רבה: "אין תורה כתורת ארץ ישראל". אך מהו תוכנה העיקרי של תורת הסוד, מה באה היא לחדש בהכרתנו? על כך עונה הרב, שלעומת הפילוסופיה שאינה יודעת לדבר אלא על מגדלים פורחים של הרוח, ולעומת החכמות המעשיות שאינן עוסקות אלא בקטנות, מתייחדת תורת הסוד ביכולתה לכלול את הגודל ואת הקוטן כאחד:

"הפילוסופיה אינה משתרעת כי אם על חלק ידוע של העולם הרוחני, בטבעה היא נתוקה ממה שהוא חוץ לגבולותיה, ובזה עצמו היא מפורדת מפורדת בפנימיותה פרוד מהותי. סיגול ההכרה, איך כל הדעות והנטיות כולם מקטנם ועד גדלם מחוברים זה בזה, ואיך הם פועלים זה על זה, ואיך עולמות נפרדים מאורגנים יחד, זה אין בכוחה לצייר. ולזאת תשאר תמיד הגיון אריסטוקרטי, מיוחד ליחידים שבבני האדם. יתרה ממנו היא הסודיות, שהיא בטבעה חודרת בכל התהומות של כל המחשבות, ושל כל הרגשות, של כל הנטיות, של כל השאיפות, ושל כל העולמות, מראש עד סוף. היא מכרת את האיחוד שיש בכל המצוי, בגשמיותו ורוחניותו, בגדלותו ובקטנותו, הכרה פנימית. ומשום כך אין לפניה גודל וקוטן, הכל חשוב והכל נערך בערך רשום, אין תנועה אבודה, אין דמיון בטל."