הרב אורי שרקי

ביכולתנו להשפיע

"מעייני הישועה", ט"ז בשבט תשס"א
א. גורליות?

הבחירות מאחורינו, מערכת הבחירות התאפיינה בכך שלא הייתה סוערת, שעמום כללי שרר באווירה הציבורית.

למרות האמירה החוזרת ונשנית בפיהם של מייצרי התעמולה שאלה הן בחירות "גורליות', ברור לכולם שבאמת לא היו בחירות אלה גורליות. א) משום שיעדי המדיניות של המועמדים היו פחות או יותר

זהים, קרי, להגיע להסדר פחות או יותר יציב עם הפלשתינאים. ב) משום שהרכבה של הכנסת לא ישתנה ועל כן הקואליציה תורכב מהכוחות הקיימים כבר בשטח. בזה נחשף עיקרון יסוד בפוליטיקה, שלפעמים הדמגוגיה מעלימה אותו, והוא שמהלכי ההיסטוריה כמעט ואינם תלויים באישיותו הפרטית של המנהיג באותה שעה, אלא שישנם זרמים פחות או יותר תת-קרקעיים המייצרים את המאורעות, זאת היא ה"מאקרוהיסטוריה".ב. לרכב על הגל

ואם כך מנהיג מוצלח הוא מנהיג שיידע לרכב על הגל הנכון, שיידע להעריך נכונה את אופי התקופה שבה הוא חי, ואת אופי הכוחות הפועלים בשטח. ידועים בהסטוריה מנהיגי מדינות שהביאו עושר והצלחה למדינתם למרות שאישיותם לא חיתה מזהירה במיוחד, אלא שידעו לרכז מסביב להנהגתם את הכשרונות המצויים בבני אומתם. בתפילתנו אנו אומרים "אפס בלתך לימות המשיח", יש להבין את האמירה הזאת שבעצם ריבונו של עולם הוא המנהיג את המאורעות בזמן מלך המשיח. והמשיח עצמו הוא לעומתו אפס, כלומר אין הוא מבטא את אישיותו הפרטית כי אם כשרונו הוא לדעת לרכז את הכשרונות המצויים שבהם מתגלה ההנהגה האלוהית

באותו דור. לפי זה אין תפקידו של המנהיג להיות מחנך, אלא תפקידו לעודד את הכוחות הרוחניים הנכונים שהוא חש שבידם לקדם את האומה צעדים רבים קדימה, גם אם אלה אינם השתקפות ישירה של אישיותו. המודעות ההולכת וגוברת לכך שאיך אישיותו של המנהיג מהווה את הכוח העיקרי הגואל את העם נותנת מקום רב יותר להשפעתם של צבורים ותנועות וגם של יוזמות פרטיות בשינוי פני המאורעות.ג. יוזמות

דוקא אי-הבלטת אישיותו של המנהיג נותנת את התחושה שיחידים יכולים להשפיע על מהלך המאורעות, ובזה נתחדש עידן הפקסים, העצומות, המחאות, שיחות הטלפון הישירות אל ראשי הממשל, הנותנים תחושה שלכל אחד ואחד יש מה לומר בקביעת המדיניות ובקביעת עתידנו, דבר זה הוא בסופו של דבר חיובי- יש כאן התפייסות, היסטורית אולי, בין המשטר הכללי הכופה את עצמו על הפרט, לבין הביטוי של הפרט ותחושת שותפותו האמיתית בקביעת גורלו.

מכיוון שהפעם לא היו הבחירות לכנסת כי אם בחירות לראש הממשלה יש בכך מבחינה מוסרית כדי להחליש את מעמדה של הקואליציה הפרלמנטרית ולרומם את ערכו של העם הבוחר את מנהיגו באופן ישיר. דבר זה צריך לעודד את כולנו להרבות ביוזמות פרטיות להשיב לעצמנו את האמון. ביכולתנו להכריע את עצמנו ואת כל העולם כולו לכף זכות, ובכך להתאים את עצמו למהלכה של ההבטחה העליונה שאינה מבחינה בין הכלל לבין הפרט, כדברי מאור גאולתנו הרב קוק זצ"ל: "הננו רואים שההשלמה היא הנותנת עם כל כללותה ערך הגון וחשוב לכל פרט יחידי. ומזה אנו יכולים לדעת ש ההשגחה האלוהית , שהיא בוודאי על פי היותר מובחר ונשא שבמשטרים, אין בה שום חילוק בין פרט לכלל" (גנזי ראי"ה ו',16).