נישואים אזרחיים

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

אלול תשע"אהקלטת וידאו