חרדים ומדינת הלכה

דיון בין הרב אורי שרקי ופרופ' קרלו שטרנגר

טבת תשע"דהקלטת וידאו