הרב אורי שרקי

תהילים - הקביעות של הקדושה (מזמור קכ"ה)

שבט תשע"זהקלטת וידאו