הרב אורי שרקי

תהילים - בקום עלינו אדם (מזמור קכ"ד)

שבט תשע"זהקלטת וידאו